fbpx

VšĮ „Krizių įveikimo centras“: „Psichologinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėnesių (2019 rugpjūčio mėn. – 2020 liepos mėn.).

Projekto santrauka

Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje daugėja psichikos sveikatos sutrikimų, šalia depresijos ir nerimo sutrikimų mūsų visuomenė išsiskiria aukštu savižudybių skaičiumi, alkoholio vartojimu, smurto lygiu. Šiuo metu psichikos sveikatos įstaigose pagrindinis dėmesys skiriamas patiems sergantiems. Tačiau psichikos sutrikimai visada paliečia ne tik individą, bet dažnai tampa rimta krize ir jo šeimai bei artimiesiems. Tinkama pagalba ir sergančiajam, ir jo artimiesiems gali ir padėti sveikti sergančiajam, ir užkirsti kelią artimųjų psichologinės būsenos prastėjimui.
Į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę kasmet atvyksta keli šimtai pacientų, kuriems tai pirmas susidūrimas su psichikos liga ir ligonine. Liga, greta simptomų, yra emocinė krizė, sukelianti įvairių sunkių jausmų. Todėl psichikos liga sergantiems svarbu užtikrinti psichologinės pagalbos tęstinumą po išrašymo iš ligoninės. Tai padėtų stebėti savo ligą, užtikrintų ligos atkryčio prevenciją, suteiktų palaikymą iš specialisto ir kitų grupės narių, kuris yra svarbus prisitaikant prie ligos ir siekiant sėkmingos adaptacijos gyvenime.
Projekto metu psichologinė pagalba bus teikiama šeimoms, išgyvenančioms krizę dėl šeimos nario ligos (fizinės ar psichinės). Šeimos nariui susirgus psichikos ar fizine liga, visa šeima išgyvena krizinį laikotarpį, kurio metu labai svarbu gauti pagalbą, kad gebėtų prisitaikyti prie naujų gyvenimo aplinkybių, artimojo sunkumų ir pasikeitusio elgesio. Krizę pagilina ir neigiami pokyčiai tarpasmeniniuose santykiuose, didėjanti šeimų izoliacija, nuolatinis stresas.
„Krizių įveikimo centro” specialistai jau nuo 2018 m. pradžios teikia specializuotą pagalbą bandžiusių žudytis artimiesiems. Savižudybė yra stigmatizuojama tema mūsų visuomenėje, todėl po šeimos nario bandymo nusižudyti šeimos dažnai išgyvena daug kaltės, gėdos ir baimės apie tai kalbėti, o tai reiškia izoliaciją nuo aplinkinių ir sunkumus ieškant pagalbos. Bandymas nusižudyti smarkiai didina pakartotinio bandymo ir savižudybės riziką, taigi artimieji išgyvena daug nerimo, jiems dažnai reikalinga ilgalaikė parama ir pagalba.
Neįveiktos situacinės krizės – netektys, dramatiški gyvenimo pokyčiai – taip pat gali tapti prastos psichikos sveikatos priežastimi:
• Vaiko mirtis yra viena sudėtingiausių krizių, galinti iš esmės pakeisti šeimos gyvenimą. Tėvai, broliai, seserys, kiti artimieji išgyvena didžiulį sielvartą, didėja rizika susidurti su patologiniu, komplikuotu gedėjimu. Susidurdami su netekusiomis vaikų šeimomis, pastebime tęstinės profesionalios krizių intervencijos poreikį, siekiant įveikti komplikuotą gedėjimo procesą ir užkirsti kelią psichikos sutrikimų vystymuisi.
• Šeimos nario įkalinimas yra sudėtinga krizė, iš esmės pakeičianti šeimos gyvenimą ir funkcionavimą. Šeimos nario, ypač vieno iš tėvų, įkalinimas neigiamai paveikia likusių šeimos narių psichologinę, socialinę ir finansinę gerovę. Tai gali paskatinti vaikų delinkventinį elgesį, psichikos sveikatos problemas, piktnaudžiavimą psichoaktyviomis medžiagomis, nesėkmes mokykloje ir pan. Partnerio ar sutuoktinio įkalinimas neišvengiamai sukelia tarpasmeninių santykių problemų, padidina išsiskyrimo riziką.

Projekto tikslas

Suteikti psichologinę pagalbą šeimoms, patiriančioms krizes

Tikslinės grupės

  • Psichikos ligomis sergančių asmenų artimieji, suaugę ir vaikai.
  • Bandžiusių žudytis ir save žalojančių asmenų artimieji.
  • Vaiko/brolio/sesers iki 18 m. netektį išgyvenantys artimieji, suaugę ir vaikai.
  • Sunkia liga sergančių vaikų artimieji, suaugę ir vaikai.
  • Įkalintų asmenų artimieji, suaugę ir vaikai.
  • Psichikos liga sergantys asmenys po hospitalizacijos psichiatrijos ligoninėje.

Numatomos vykdyti veiklos

Individualios ir grupinės krizių intervencijos specialistų konsultacijos.
Intervizijos ir supervizijos su sunkiais atvejais dirbantiems specialistams.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Konsultacijų/grupių pradžioje ir pabaigoje klientams bus pateiktas standartizuotas CORE klausimynas, skirtas įvertinti krizių intervencijos efektyvumą matuojant krizinio konsultavimo tikslus. Krizės intervencijos pradžioje klientai įvardins savo lūkesčius ir tikslus, o susitikimų pabaigoje – balais įvertins jų pasiekimo lygį. CORE klausimyną galima naudoti ir kokybinei ir kiekybinei klientų pokyčių ir konsultacijų veiksmingumo analizei.