fbpx

VšĮ „Mykolo Romerio universitetas“: Sveikatos stiprinimo poreikio ir prieinamumo senjorams tyrimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  Nuo 2018 m. lapkričio iki 2020 metų balandžio.

Projekto santrauka

Tiriamojo projekto tikslas — nustatyti senjorų (65 m. ir daugiau) sveikatos stiprinimo paslaugų poreikius ir prieinamumą. Tyrimo tikslinė grupė – senjorai, kuriems sukako 65 m. ir daugiau. Išskiriamos dvi tyrimo dalyvių grupės: senjorai nuo 65 m. iki 74 m. ir senjorų grupė nuo 75 m. ir daugiau.

Tyrimui atlikti pasirinkta mišraus tyrimo strategija, derinant kiekybinio ir kokybinio tyrimo prieigas, taip užtikrinant kompleksinį požiūrį į duomenų rinkimą. Pirmame etape bus atlikta plačios apimties apklausa, siekiant generalizuoti rezultatus senjorą populiacijoje, antrame etape bus koncentruojamasi į tiriamųjų patirtis. Kiekybiniame tyrime dalyvaus senjorai iš dviejų Lietuvos apskričių. Planuojama atlikti ne mažiau kaip 4 grupės interviu (fokus grupės) su senjorais dviejuose apskrityse, tačiau vadovaujantis „prisotinimo principu“ bendras interviu skaičius gali būti didesnis.

Projekto metu remiantis septynių sveikatos stiprinimo poveikio sričių metodika, bus tiriami senjorų sveiktos stiprinimo paslaugų poreikiai, taip pat tiriamas senjorų sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumas informaciniu, organizaciniu ir ekonominiu aspektais bei nustatytos sveikatos stiprinimo paslaugų poreikio ir pasiūlos sąsajos.

Tyrimo eiga apima tokius žingsnius: 1) rengiamas ir validuojamas kiekybinio tyrimo instrumentas (4 mėn.); 2) atliekama apklausa (4 mėn.); 3) kiekybinio tyrimo duomenų analizė (3 mėn.); 4) parengiamas kokybinio tyrimo instrumentas (1 mėn.); 5) atliekamas kokybinis tyrimas (3 mėn.); 6) atliekama kokybinių duomenų analizė (2 mėn.); 6) rekomendacijų dėl sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumo, atliepiant poreikius, parengimas (1 mėn.).