fbpx

VšĮ „Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras“: Psichologinė pagalbos plėtra vietos bendruomenėje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 rugpjūtis.

Projekto tikslas

Projektu „Psichologinės pagalbos plėtra vietos bendruomenėje“ siekiama plėsti Vilniaus miesto Pal. Jurgio Matulaičio bendruomenės esančios Viršuliškių, Justiniškių, Šeškinės seniūnijose bei Šnipiškių bendruomenės narių supratimą apie įvairių emocinių krizių išgyvenimo simptomus, didinti emocinėje krizėje esančių žmonių ir jų artimųjų psichologinės pagalbos vietų žinomumą ir pasitikėjimą psichinės sveikatos specialistais. Taip pat didinant psichologinių paslaugų prieinamumą teikti bendruomenės aplinkoje, arti namų esančią psichologinę pagalbą emocines krizes išgyvenantiems asmenims ir jų artimiesiems

Tikslinės grupės

Tiesioginiai naudos gavėjai:
Emocines krizes išgyvenantys asmenys:
Asmenys išgyvenantys skyrybas (suaugę asmenys ir vaikai, kurių tėvai skiriasi)
Asmenys išgyvenantys netektis
Asmenys, kurių šeimoje yra priklausomybe sergantys šeimos nariai (Vaikai, kurių tėvai/vienas iš tėvų serga priklausomybės liga; Priklausomų asmenų sutuoktiniai / partneriai/ tėvai)
Asmenys, pradėję slaugyti sunkiai sergančius artimuosius (dimensijos, insultai, traumos ir kt.)
Asmenys, kurių artimieji patyrė sunkią traumą, ar sužinojo sudėtingą diagnozę
Mamos auginančios kūdikius ir išgyvenančios santykių krizę
Kitas situacines ar vystymosi krizes patyrę asmenys
Netiesioginiai naudos gavėjai
Bendruomenės nariai, kurių artimieji turi riziką patirti emocines krizes
Pareiškėjo ir partnerių internetinių puslapių skaitytojai, facebooko sekėjai
Pareiškėjo, partnerių, sveikatos įstaigų darbuotojai

Numatomos vykdyti veiklos

1. Straipsnių, aprašančių skirtingose krizėse esančių žmonių pagalbos galimybes
2. Internetinės platformos sukūrimas.
3. Informacinių skelbimų ir skrajučių parengimas ir išplatinimas
4. Bendruomenės filmų (apie skirtingas išgyvenamas krizes) vakarai su diskusijomis apie emocinių krizių pasireiškimą, įveiką ir artimųjų bei specialistų pagalbą.
5. Paskaitos, apie emocines krizes, jų pasireiškimo priežastis, būdus, bei aplinkinių žmonių svarbą skatinant žmones kreiptis pagalbos.
6. Individualios ir šeimos psichologinės konsultacijos emocinę krizę išgyvenantiems asmenims ir jų artimiesiems
7. Individualios konsultacijos internetu krizę išgyvenantiems asmenims ir/ar jų artimiesiems
8. Grupė žmonėms slaugantiems sunkiai sergančius artimuosius
9. Grupė vaikams, kurių tėvai skiriasi
10. Grupė suaugusiems asmenims, kurių šeimos nariai turi priklausomybę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų
11. Grupė žmonėms, kurių artimieji patyrė sunkią traumą, ar sužinojo sudėtingą diagnozę
12. Grupė mamoms auginančioms kūdikius ir išgyvenančioms santykių krizę
13. Artimo žmogaus netektį išgyvenančių asmenų grupės

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Stebėsena ir vertinimas vyks keliais etapais:
• Projekto veiklų stebėsena vyks kartą per mėnesį pareiškėjo projekto vadovo, projekto buhalterio ir partnerio „Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras“ atstovo susitikimuose. Bus vertinamas įgyvendintos projekto veiklos ir planuojamos tolimesnio mėnesio veiklos. Esant poreikiui gali būti keičiami susitarimai. Vertinamas uždavinių pasiekimas, atsižvelgiant į kokybinius ir kiekybinius rodiklius.
• Platesnis, gilesnis veiklų vertinimas su komandos darbuotojais vyks per pusmečio veiklų vertinimą. Jame dalyvaus visi projekte dirbantys darbuotojai: įsivertins veiklas pagal jų veiksmingumą, metodų poveikį tikslinėms grupėms, vykusias ir neįvykusias veiklas, priežastis dėl ko taip atsitiko.
• Galutinis projekto veiklų įvertinimas vyks projekto vykdytojų komandoje, taikant SSGG (kitaip SWOT ) metodą tam, kad pamatyti kur ir ką reikėtų išlaikyti, keisti, naujai pritaikyti, kokios dar galimybės pasiekti daugiau tikslinės grupės narių. Bus įvertinamas veiklų veiksmingumas, patirti sunkumai, pagrindinės kliūtys ir galimybės paslaugų kokybės gerinimui.
Projekto rezultatai bus vertinami tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Taip pat, dalyviai, pabaigę projekto veiklas, užpildys individualias vertinimo formas, kurių rezultatai bus apibendrinti ir sprendžiama dėl tolimesnio projekto veiklų tobulinimo.