fbpx

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras: Tvirta mintis: nusprendžiu – veikiu – pasikeičiu

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 10 – 2019 10.

Projekto santrauka

Daugiau nei aštuoniolika metų dirbdami su vaikais ir jaunuoliais, pastebime, jog pastaraisiais metais vis jaunesnio amžiaus vaikai (9-10 metų amžiaus, kai anksčiau – 12-13 m.) pradeda rūkyti ir vartoti alkoholį, vis jaunesnio amžiaus paaugliai susiduria su priklausomybių problemomis, ankstyvėja amžius, kada pradedami ankstyvi lytiniai santykiai ir, kad labai dažnai dėl tėvų apleistumo, negebėjimo rūpintis vaikais ir jaunuoliais, polinkis vartoti alkoholį ar priklausomybė nuo jo yra pastebima per vėlai. Būtent dėl šių priežasčių jiems žymiai sunkiau sekasi įsitvirtinti visuomenėje, jie dažniau susiduria su didesnėmis problemomis, turi didesnį polinkį į rizikingą elgseną. O visoms šioms problemoms spręsti dažniausiai siūlomos TIK kontrolės priemonės, o tai iš esmės problemų nesprendžia. Darbui su rizikos grupės vaikais ir jaunimu yra būtinas profesionalumas ir individualizuota, į jų poreikius orientuota laikysena. Nes visa tai – elgesys, kurio galima išvengti taikant tinkamas prevencijos bei intervencijos programas. Todėl šio projekto įgyvendinimo metu mes sieksime spręsti vaikų ir jaunuolių polinkio į priklausomybę nuo alkoholio ir tabako problemą, mažinsime rizikos veiksnių kiekį, didinsime jų informuotumą. Taip pat spręsime gyvenimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių trūkumo problemą, kaip nesaugūs, ankstyvi lytiniai santykiai, bei didinsime tėvų informuotumą, sąmoningumą.

Įgyvendinant projektą visos veiklos bus orientuotos į bendrąją, atrankinę ir tikslinę alkoholio vartojimo prevenciją tarp vaikų ir jaunuolių, didinant paslaugų prieinamumą, formuojant neigiamas nuostatas ir plėtojant tėvų ir bendruomenės informuotumą, įtraukiant ir juos į veiklas.

Projekte numatyti naujoviški, rizikingą elgesį skatinantys keistis pagalbos teikimo būdai: darbas su jaunimu gatvėje, kuris vykdant atrankinę prevenciją, yra pati tinkamiausia darbo forma, nes yra pasiekiami tie vaikai ir jaunuoliai, kurie iki institucijų pagalbos dažniausiai nenueina, vadinasi, yra didinamas paslaugų prieinamumas ir išsiaiškinamas poreikis tų vaikų ir jaunuolių, kurie nežino jiems galimos suteikti pagalbos galimybių. O be to, darbo gatvėje vykdomos prevencijos metu yra didinamas vaikų ir jaunuolių sąmoningumas dėl alkoholio ir tabako vartojimo, ankstyvų lytinių santykių bei sveikos mitybos ir tokio rizikingo elgesio pasekmių. Bus teikiama patirtinė terapija, vyks patirtiniai savaitgaliai – dalyviams, turintiems ypatingų poreikių, linkusiems užsisklęsti savyje, patiriantiems didesnių socializacijos proceso problemų, vadinasi susiduriantiems su ypatinga rizika. Taip pat, siekiant mažinti socialinių rizikingo elgesio veiksnių kiekį ir siekiant pokyčio elgesyje, atsižvelgiant į vaiko ar jaunuolio situaciją bei poreikius, bus taikomos įvairios konsultavimo formos – individualus konsultavimas, funkcionalus konsultavimas, psichologinis konsultavimas, į problemos sprendimą orientuotas konsultavimas, konsultavimas internetinėje erdvėje. Remiantis ilgamete pareiškėjo darbo patirtimi ir pasiektais rezultatais pastebėta, kad tokia visapusiška priežiūra ir įvairių lygmenų įtraukimas ir derinimas gali suteikti efektyvesnę pagalbą ir užtikrinti projekto tikslų įgyvendinimą.