fbpx

VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“: Tabako gaminių ir e-cigarečių vartojimo nutraukimo intervencijos moksleiviams vidurio Lietuvoje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugpjūčio mėn. – 2020 m. rugpjūčio mėn.

Projekto santrauka

Projekte įgyvendinamos dvi pagrindinės veiklos: tikslinė Bendravimo sveikatai stovykla „Sniego gniūžtė“ ir konsultavimo intervencija „Mokykla be tabako: pagalba metant rūkyti“. Pirmoje priemonėje, taikant veiksmingas bendravimo psichologijos priemones, ugdomas sveikatai palankus elgesys ir vertybės. Ši stovykla įgyvendinama jau daugiau nei 20 metų, ją praveda programos rengėjų apmokytos ir prižiūrimos komandos, psichologijos arba psichikos sveikatos srities išsimokslinimą ir/arba praktinį patyrimą turintys specialistai.Pagalbos metant rūkyti intervencija apima mokykloje dirbančių specialistų apmokymą kaip konsultuoti vaikus pradėjusius rūkyti, siekiant kad jie atsisakytų rūkymo bei pagalbą sistemingai įgyvendinant konsultavimo intervenciją mokyklose.

Šis projektas apima ir prevenciją ir intervenciją mažinant tabako vartojimo paplitimą – psichoaktyviųjų medžiagų (ypatingą dėmesį skiriant tabako ir susijusių gaminių) vartojimo prevencija stiprinant sveikatą ir įgalinant mokyklose dirbančius specialistus suteikti metimo rūkyti konsultacijos intervenciją moksleiviams. Taip įtraukiamos įvairios tikslinės grupės – tabako ir jo gaminių nevartojantys moksleiviai, stiprinant jų nerūkymo nuostatą, ir eksperimentuojantys su tabaku moksleiviai. Bendravimo sveikatai stovykla „Sniego gniūžtė“ aprašyta mokslo leidiniuose, žiniasklaidoje, yra sukauptos visų įgyvendintų stovyklų ataskaitos, paskelbtos metodinės priemonės. Pagal „Mokykla be tabako“ konsultavimo metodiką bus apmokomi mokyklose dirbantys specialistai – psichologai ir socialiniai pedagogai bei užtikrinama tinkama praktika dirbant su moksleiviais.

Projekto tikslas

Vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų (ypatingą dėmesį skiriant tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių)
vartojimo prevenciją intensyviai ugdant paauglių sveikatai palankaus bendravimo įgūdžius.

Tikslinės grupės

Tiesioginės tikslinės grupės:
1. IX-XII klasių vidurio Lietuvos moksleiviai, bendravimo sveikatai „Sniego gniūžtė“ stovyklos dalyviai.
2. Vidurio Lietuvos švietimo įstaigų psichologai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai, mokytojai, vadovai.
Netiesioginės tikslinės grupės:
1. Vidurio Lietuvos mokyklų bendruomenės.
2. Savivaldybių, dalyvaujančių projekte, mokyklų moksleiviai.

Numatomos vykdyti veiklos

1. Bendravimo sveikatai stovykla „Sniego gniūžtė“ (BSM-SG).
2. Prevenciniai užsiėmimai moksleiviai-moksleiviams.
3. Tikslinio konsultavimo mokymai „Mokykla be tabako – pagalba metantiems rūkyti“.
4. Tikslinio konsultavimo „Mokykla be tabako – pagalba metantiems rūkyti“ supervizijos grupėse.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Atitikimas metodiniams nurodymams ir modeliui yra vertinamas tiksliniame susitikime po stovyklos ir parengtoje ataskaitoje. Programos praktinė nauda vertinama mokytojų, moksleivių ir tėvų apklausomis.
Tikslinio konsultavimo „Mokykla be tabako – pagalba metantiems rūkyti“ supervizijos grupės bus vertinamos pagal įvykusių renginių, dalyvių skaičių ir moksleivių gavusių pagalbą metant rūkyti mokyklose skaičių. Planuojama apmokyti ne mažiau kaip 70 mokyklose dirbančių specialistų, užtikrinant geografinį specialistų pasiskirstymą.