fbpx

VšĮ „Psichologinės sveikatos centras“ Vaikų ir paauglių psichologinio atsparumo programos „Friends Resilience“ (Australija) adaptavimas ir diegimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 11 05 —2019 10 31.

Projekto santrauka

Projektu siekiama adaptuoti ir Lietuvoje pradėti įgyvendinti mokslo įrodymais ir užsienio šalių gerąja patirtimi pagrįstą programą „Friends Resilience“ (Dr. P. Barrett, Australija), kuri skirta stiprinti skirtingo amžiaus grupių vaikų ir paauglių psichologinį atsparumą. Programa padeda vaikams ir paaugliams spręsti psichologines problemas ir tapti psichologiškai atsparesniems pasitelkiant kognityvinės ir elgesio terapijos metodikas. Ilgalaikiai tyrimai patvirtino, kad ši programa veikia tiek prevensyviai (užkerta kelią vaikų ir paauglių psichologinių sunkumų atsiradimui), tiek ir intervenciškai (statistiškai reikšmingai sumažina nerimastingumą ir depresijos simptomus einamuoju metu juos patiriantiems). Siekiant pradėti Lietuvoje įgyvendinti minimą programą nuosekliai bus siekiama šių uždavinių:
a) Išversti programos metodinę ir kitą medžiagą bei pritaikyti ją naudojimui Lietuvoje.
b) Išleisti lietuvių kalba dalyvių (vaikų ir paauglių) veiklos (užsiėmimų) knygas ir metodinę medžiagą specialistams.
c) Apmokyti psichologus (ugdymo įstaigų, su kuriomis bendradarbiaujama, specialistus), kurie Lietuvoje įgyvendins pilotinę programos versiją.
d) Įgyvendinti programą partnerių ugdymo įstaigose ir organizacijose.
e) Atlikti programos efektyvumo tyrimus.

Kaip rodo užsienio šalių patirtis, programa „Friends Resilience“ yra itin sėkmingai taikoma tiek mokyklose, tiek ir sveikatos priežiūros įstaigose, vaikų dienos centruose. Vaikai, dalyvaujantys programos užsiėmimuose, tampa psichologiškai atsparesni: stiprėja jų pasitikėjimas savimi, didėja atsparumas stresui ir empatija, mažėja suvokiamas bejėgiškumas, retėja atsiribojimas, dažnesnis tampa socialiai priimtinas elgesys. Tikimės, kad šio projekto įgyvendinimo metu programą išvertus ir pagal galiojančius teisės aktus pritaikius Lietuvos vaikų ir paauglių imčiai, ji taps puikiu įrankiu, padedančiu specialistams spręsti vaikų ir paauglių emocinius ir elgesio sunkumus bei stiprinti jų psichologinį atsparumą.