fbpx

VšĮ „Psichologinės sveikatos centras“: Vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos mokymai šalies pedagogų bendruomenėms

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 12 – 2018 06.

Programos santrauka

VšĮ Psichologinės sveikatos centras, siekdamas prisidėti prie reikšmingų pokyčių mažinant savižudybių skaičių Lietuvoje, inicijuoja vaikų ir paauglių savižudybių prevencijos mokymus šalies mokyklose, esančiose savivaldybėse, kuriose mirtingumo rodiklis dėl savižudybių 100 tūkst.
gyventojų yra 50 atvejų ir daugiau (Ignalinos, Kaišiadorių, Kelmės, Pakruojo, Molėtų, Varėnos, Zarasų r. sav.). Šios programos tikslas – suteikti šalies pedagogų bendruomenėms žinių apie vaikų ir paauglių savižudybių rizikos veiksnius ir suicidinės rizikos vertinimą, išsamiai supažindinti juos su jaunuolių savižudybių psichologiniais aspektais, siekiant sustiprinti mokytojų gebėjimus laiku ir tinkamai sureaguoti net į menkiausius mokinių suicidinio elgesio ženklus.
Inicijuojant šį projektą remiamasi nuostata, kad būtent mokytojai yra tie žmonės, kurie galėtų patikimai identifikuoti jaunuolius, svarstančius ar ketinančius nusižudyti. Dėl šios priežasties pirmiausia pedagogai turėtų mokėti atpažinti savižudybės riziką, suteikti pirminę paramą, nukreipti
mokinį tolesnei pagalbai ir, žvelgiant plačiau, stiprinti konkretaus vaiko apsauginius veiksnius, galinčius sumažinti rizikos veiksnių poveikį jo psichiniam funkcionavimui mokyklinėje aplinkoje. Mokytojai, atpažinę vaikų ir paauglių savižudybių ženklius, galėtų laiku į juos sureaguoti ir suteikti arba padėti gauti mokiniams tuo metu jiems reikalingą pagalbą.
Stiprinant mokytojų gebėjimus savižudybių srityje bus mokomasi ne tik pažinti jos riziką, bet kartu mažinti poveikį tų veiksnių, kurie susiję su padidinta mokinio savižudybės rizika. Antra, šis projektas į mokymus įtrauks ne pavienius mokyklos bendruomenės narius (dažniausiai į mokymus siunčiami 1 – 2 periferijoje esančių mokyklų atstovai), o visą mokytojų bendruomenę. Mokymai pedagogams vyks 2 dienas (12 ak. val.) jų pačių darbo vietose. Tokiu būdu bus užtikrinamas maksimaliai visų su mokiniais sąveikaujančių asmenų gebėjimų stiprinimas atpažįstant mokinių savižudybės riziką, įvertinant ją ir tinkamai laiku reaguojant.