fbpx

VšĮ „Šeimos santykių institutas“: Vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimas: psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. lapkričio 27 d.

Projektu siekiama stiprinti vaikų / paauglių, kurių tėvai piktnaudžiauja ar yra priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų, psichikos sveikatą, ugdant jų socialines ir emocines kompetencijas bei stiprinant tėvų ir pedagogų gebėjimus.
Projekto veiklos ir siekiami rezultatai:
✓ VEIK grupės vaikams ir jaunuoliams. VEIK užsiėmimų tikslas padėti vaikams / paaugliams ugdyti savireguliacijos (agresijos) valdymo, konfliktų sprendimo, gebėjimo išsakyti savo išgyvenimus, bendravimo ir kt. įgūdžius. Viso 60 vaikų / paauglių ir jų tėvų / globėjų (6 grupės po 10 vaikų) lankys 20 užsiėmimų VEIK programą.
✓ Seminarai mokyklų bendruomenių nariams. Seminaro tikslas suteikti dalyviams žinių, kaip iš vaiko būsenos atpažinti, kad vaikas patiria sunkumų bei kada ir kur reikia kreiptis. Seminaro dalyviai bus supažindinami su VEIK programa ir pagrindiniais principais. Viso 100
mokyklos bendruomenės narių dalyvaus 8 ak. val. seminare.
✓ Švietėjiška veikla, stiprinant psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją. Vykdant psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją bendruomenėje bus organizuojamos paskaitos moksleiviams (12 paskaitų, 250 asm.), viešinimo akcijos paaugliams (1 socialinė akcija) ir
viešinimo renginiai specialistams (2 seminarai, 30 asm.). Viso švietėjiškos veiklos renginiuose sudalyvaus 280 asmenų.