fbpx

VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“: Kai žinių turiu, tai ir rinktis teisingai galiu!

VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“ lanko 7-18 m. vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Tokiose šeimose vaikai stokoja ne tik būtiniausių priemonių, daiktų reikalingų pilnavertiškam gyvenimui, bet ir tinkamo tėvų auklėjimo, savitarpio palaikymo ir paramos, moralinių ir dvasinių vertybių įdiegimo.

Įgyvendinant 9 mėnesių trukmės projektą vaikai bus supažindindami su psichoaktyviosiomis medžiagomis, jų daromu žalingu poveikiu žmogaus organizmui. Projektu siekiame išplėsti vaikų žinias apie psichoaktyvių medžiagų poveikį fizinei, emocinei ir psichinei žmogaus sveikatai bei įtaką formuojant socialinį gyvenimą. Paskaitų ir kūrybinių užsėmimų metu vaikai mokysis tinkamai elgtis su minėtomis medžiagomis, bei ugdys gebėjimą pasakyti tvirtą „NE“. Grupinių užsiėmimų su psichologu metu vaikai išmoks dirbti komandoje, išklausyti kitų
grupės narių nuomonę, dalintis savo patirtimi. Projektu siekiama padėti vaikams didinti asmeninę savivertę, ugdyti valią bei ugdyti savo asmeninius gabumus.
Įgyvendinant projekte numatytas veiklas, bus organizuojamas įvairus vaikų laisvalaikio užimtumas. Edukacinių programų ir užsiėmimų metu vaikai susipažins su šaudymu iš lanko, aplankys Druskininkų, Kauno ir Anykščių regionus bei įdomiausias lankytinas vietas, susipažins su Lietuvos istorija. Taip pat gerins plaukimo įgūdžius, o turistiniuose žygiuose ugdys ištvermę. Vaikai dalyvaudami aktyviose laisvalaikio veiklose ugdys bendruomeniškumo gebėjimus, mokysis sportuoti ir veikti komandoje. Dalyvaudami kūrybinėse ir ugdomosiose veiklose vaikai
didins pasitikėjimą savimi, atpažins savo gebėjimus įvairiose srityse, stiprins savivertės jausmą.
Vykdydami Projekto „Kai žinių turiu, tai ir rinktis teisingai galiu!“ veiklas siekiame ugdyti vaikų adekvatų požiūrį į psichoaktyviąsias medžiagas ir jų vartojimą. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpiu siekiame išplėsti vaikų žinias psichoaktyviųjų medžiagų srityje, stiprinti vaikų savimonės, atsakomybės, savivertės bei pasitikėjimo savimi jausmus, taip pat organizuoti laisvalaikio užimtumą. Visos projekto metu planuojamos įgyvendinti veiklos padės pasiekti laukiamų rezultatų.