fbpx

VšĮ „Socialiniai partneriai“: Ar garini, ar rūkai – vis tiek save žudai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 8 mėn.

Projekto tikslas

Tikslas – užtikrinti veiksmingą jaunimo informavimą ir švietimą sveikos gyvensenos klausimais, edukuojant vaikus apie tabako gaminių ir elektroninių cigarečių žalą.

Tikslinės grupės

Projekto pirminė tikslinė grupė yra moksleiviai, antrinė – pedagogai. Jos yra aiškios ir apibrėžtos. Jie dalyvaus informacinėse-šviečiamosiose akcijose. Kadangi veiklos bus interaktyvios, patrauklios ir įdomios vaikams, tai jie aktyviai įsitrauks, patys dalyvaus jose ir taip geriau įsisąmonins pateikiamą informaciją ir atitinkamai koreguos savo elgseną.

Numatomos vykdyti veiklos

1.Informacinės -šviečiamosios akcijos mokyklose, kurių metų metodinė medžiaga bus pateikiama naudojant įvairias šiuolaikines priemones (papildyta realybė, virtualios realybės akiniai ir t.t.)
2. Viešinimas
3. Testas-tinklalapis
4. Informacinės – šviečiamosios akcijos

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Siekiant įvertinti projekto veiksmingumą, bus parengtos ir akcijos dalyviams išdalintos anketos, prašant jas užpildyti. Jos bus sudarytos iš 4-5 klausimų. Akcijų dalyvių klausime, ar jie gavo naujos informacijos apie e. cigarečių rūkymą ir garinimą, ar juos sudomino renginys, ar pateikta informacija juos įtikino, kad jie nepradėtų rūkyti, ar mestų, jei yra pradėję ir kt. Šios anketos bus naudingos atliekant kokybinį veiklų veiksmingumo vertinimą, padės analizuoti projekto rezultatus.

Be viso to, vykdomų veiklų metu bus skaičiuojami akcijose apsilankę dalyviai, todėl veiklos bus įvertintos ir kiekybiniu metodu.

Projekto tikslus atitinkantį tolesnį projekto rezultatų naudojimą ir sklaidą užtikrins finansavimas iš privačios įmonės lėšų. Numatoma, kad UAB „Vox vera“ skirs lėšų 10 procentų (5 akcijos) papildomų šviečiamųjų-mokomųjų akcijų įgyvendinimui.

Taip pat išliekamąją projekto vertę turės socialinio tinklo „Facebook“ paskyra, kurioje bus skelbiamos visos naujienos apie projekto veiklą, o jam pasibaigus dar kurį laiką bus dalinamasi mitais ir tiesomis apie rūkymą bei garinimą. Taip pat projekto metu bus sukurtas testas, kuris bus patalpintas specialiai sukurtoje interneto platformoje ir kuris bus prieinama projektui pasibaigus. Testą iš viso sudarys 30 klausimų, tačiau kiekvienam dalyviui bus automatiškai sukonfigūruoti skirtingi 5 klausimai apie rūkymo ir garinimo žalą. Be to, net ir pasibaigus projektui, tai bus veiksminga priemonė, kuri padės skleisti žinią Lietuvos mokyklų moksleiviams apie rūkymo ir garinimo žalą žmogaus organizmui.