fbpx

VšĮ „Švietimo pagalbos projektai“: Inovatyvus fizinis aktyvumas raidos ir mokymosi sutrikimų turintiems vaikams

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugpjūčio mėn.- 2020 m. liepos mėn. (12 mėn.).

Projekto santrauka

Kasmet Lietuvoje vaikams nustatoma vis daugiau raidos ir mokymosi sutrikimų. Siekiant užtikrinti šių vaikų socialinių ir pažintinių gebėjimų vystymąsi, savarankiškumą itin svarbus yra efektyvios pagalbos teikimas. Projekto metu numatyta parengti ir įgyvendinti fizinio aktyvumo programą, kuri orientuota į inovatyvią ir moksliškai pagrįstą fizinių pratimų sistemą, padedančią stiprinti įvairių raidos bei mokymosi sutrikimų turinčių vaikų fizinę ištvermę bei lavinti judesio planavimo gebėjimus. Pratimais siekiama gerinti vaikų motorikos koordinaciją, dėmesio koncentraciją, netiesiogiai įtakoti mokymosi gebėjimų vystymąsi. Projekto metu numatyta įgyvendinti šią programą kartu su partneriu, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija (Vilnius), teikiant pagalbą 80-čiai įvairių raidos ir mokymosi gebėjimų sutrikimų turinčių vaikų (organizuojant fizinio aktyvumo užsiėmimus). Gimnazijoje ugdomi įprastai besivystantys ir negalią turintys mokiniai.
Parengtos programos pagrindu taip pat numatyta sukurti 8 video pamokas, kurios bus platinamos ir pristatomos suinteresuotiems asmenims naudojantis socialiniais tinklais (youtube, facebook paskyros), talpinamos pareiškėjo ir partnerio interneto svetainėse. Sukurta fizinio aktyvumo programa sklaidos seminarų/mokymų metu bus pristatyta įvairių įstaigų mokytojams, specialiojo ugdymo specialistams, fizinio aktyvumo ir kitiems specialistams, dirbantiems su tiksline grupe, taip pat vaikų, priklausančių tikslinei grupei, tėvams, globėjams.

Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas stiprinti įvairių raidos ir mokymosi gebėjimų sutrikimų turinčių vaikų fizinį aktyvumą bei lavinti šių vaikų specifines motorinės raidos funkcijas.

Tikslinės grupės

1) Įvairių raidos sutrikimų bei mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimų turintys vaikai, 80 asm.
2) Mokytojai, priešmokyklinio ugdymo, specialieji pedagogai, fizinio aktyvumo ir kiti specialistai, dirbantys su raidos ir mokymosi sutrikimų turinčiais vaikais, 45 asm.
3) Įvairių raidos bei mokymosi sutrikimų turinčių vaikų tėvai, globėjai, 30 asm.
4) Švietimo ir kitos pagalbos įstaigos, dirbančios su raidos ir mokymosi sutrikimų turinčiais vaikais (teikiančios fizinio aktyvumo paslaugas).

Numatomos vykdyti veiklos

Įgyvendinant projektą numatytos šios veiklų grupės:
1. Inovatyvios fizinio aktyvumo programos, skirtos fizinei ištvermei gerinti bei judesio planavimo gebėjimams ugdyti, parengimas (numatyta parengti fizinio aktyvumo pratimų sistemą).
2. Mokomosios video medžiagos parengimas (8 vaizdo pamokos su pratimais).
3. Individualūs ir grupiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai raidos ir mokymosi sutrikimų turintiems vaikams pagal parengtą programą, bendra trukmė- 10 mėn.
4. Projekto rezultatų sklaidos ir tęstinumo užtikrinimo veiklos:
– parengtos programos pristatymas įvairių įstaigų pedagogams, fizinio aktyvumo ir kitiems specialistams, dirbantiems su tiksline grupe (3 sklaidos seminarai); raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvams/ globėjams (2 seminarai),
– video medžiagos platinimas ir talpinimas socialiniuose tinkluose, pareiškėjo ir partnerio interneto svetainėse.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas projekto veiklų efektyvumo tyrimas. Vykdant tyrimą bus organizuojama dalyvių, t.y. vaikų tėvų, specialistų anketinė apklausa, siekiant išsiaiškinti parengtos Fizinio aktyvumo programos raidos ir mokymosi sutrikimų turintiems vaikams efektyvumą, naudą ir taikymo galimybes.