fbpx

VšĮ „Vilniaus socialinis klubas“: Pasiekti nepasiekiamus: Vilniaus socialinio klubo programos sunkumus patiriantiems vaikams ir jauniems žmonėms

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkričio 2 d. – 2019 m. spalio 31 d.

Projekto santrauka

„Vilniaus socialinio klubo“ projekto pagrindinis tikslas yra sukurti tvarias sąlygas 6-20 m. vaikų ir jaunuolių reikšmingiems elgesio pokyčiams ir asmeniniam augimui. Projekto tikslinė auditorija: apie 100 socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių. Projekto tikslo organizacija siekia vykdydama dvi programas:

Socialinis darbas su jaunimu gatvėje. Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio „Vilniaus socialinis klubas“ pradėjo vykdyti socialinio darbo su jaunimu gatvėje programą Vilniaus Naujininkų mikrorajone. Socialinių gatvės darbuotojų komanda reguliariai lankosi jaunų žmonių susibūrimo vietose ir mezga santykius su gatvėje laiką leidžiančiais jaunais žmonėmis. Atsižvelgdami į jaunų žmonių poreikius gatvės darbuotojai teikia ir organizuoja įvairią socialinę pagalbą, bendradarbiaudami su kitomis specializuotas paslaugas teikiančiomis institucijomis.

Futbolo programa. Programoje, veikiančioje nuo 2013 m. sudaromos palankios sąlygos socialinę atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui lankyti futbolo treniruotes ir sportuojant gerinti savo asmeninius bei socialinius įgūdžius. Svarbu tai, kad futbolo programa yra ne vien sportas, bet visų pirma socialinio darbo instrumentas: 1. treniruotės pradžioje ir pabaigoje vaikai ir treneriai susėda į aptarimo ratą ir reflektuoja savo elgesį, emocijas, mokydamiesi atpažinti, įvardinti ir spręsti kylančias problemas; 2. mažiausiai du kartus per mėnesį partneriai, tėvai yra informuojami apie kiekvieno vaiko pasiekimus, elgsenos pokyčius.

Aukščiau įvardytos „Vilniaus socialinio klubo“ programos papildo viena kitą, leidžia kiekvienam konkrečiam vaikui ir jaunuoliui suteikti būtent jo poreikius atitinkančią pagalbą, įgalinačią vaiką ar jaunuolį prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, reflektuoti savo emocijas ir elgesį, augti ir tobulėti.

Kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas? Vaikų ir jaunų žmonių socialinė atskirtis, tvarių sąlygų reikšmingiems vaikų ir jaunuolių elgesio pokyčiams nebuvimas, laisvalaikio užimtumo ir specializuotų paslaugų sunkumus patiriantiems vaikams ir jaunuoliams stygius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas sprendžiant vaikams ir jaunuoliams kylančias problemas.