fbpx

VUL Žalgirio klinika: Mitybos sąlygų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 12 mėnesių.

Projekto tiklas

Sukurti interaktyvią intervenciją mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimui.

Tikslinės grupės

1. Nėščiosios.
2. Senyvo amžiaus gyventojai.
3. Neįgalieji.
4. Specialiųjų poreikių neturintys Lietuvos gyventojai.

Numatomos vykdyti veiklos

Įtraukiant tikslinių grupių narius, bus sukurta interaktyvi informacinė svetainė. Sutelkiant skirtingų sričių specialistus, bus parengta ir pritaikyta pagal tikslinių grupių poreikius informacija, skirta žinių apie teisingus mitybos ir burnos priežiūros įpročius gerinimui. Pasitelkiant projekto partnerius, bus suformuotos tikslinės grupės, išsiaiškintas jų žinių lygis prieš intervenciją bei supažindinta su projekto eiga. 3 mėnesius tikslinės grupės aktyviai naudosis parengta informacine svetaine, Atsižvelgiant į gautus rezultatus, informacinės svetainės turinys bus papildytas. Visi Lietuvos gyventojai ir tikslinių grupių nariai bus skatinami toliau aktyviai naudotis informacine svetaine, tai bus pasiekta lakstinukais, plakatais, pranešimais žiniasklaidoje ir sveikatos priežiūros įstaigų internetinėse svetainėse, socialiniuose tinkluose.

Projekto įgyvendinimo rezultatų vertinimas (kaip numatoma vertinti įvykdytų veiklų efektyvumą)

Projekto efektyvumui įvertinti, bus naudojamas prieš- ir pointervencinės apklausos tyrimo būdas. Pasitelkiant klausimynus, bus įvertintas tikslinių grupių narių žinių lygio pokytis po intervencijos. Taip pat bus įvertintas visuomenės naudojimosi svetaine aktyvumas pagal per mėnesį svetainę aplankančių unikalių vartotojų skaičių.