fbpx

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba: Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityse

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 m. gruodžio mėn.- 2018 m. gegužės mėn.

Projekto „Bendruomenių gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityse“ tikslas sukurti sistemą, kaip atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai į ją reaguoti. Apie tai vyks mokymai tikslinėms grupėms, kurių darbo specifika susijusi su bendravimu: mokytojams ir kitiems ugdymo
įstaigų darbuotojams; socialiniams darbuotojams; savivaldybės administracijos, seniūnijų darbuotojams; bendruomenių atstovams; policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnams; bibliotekos ir kultūros darbuotojams; sveikatos priežiūros specialistams.
Bus pravesti 16 valandų mokymai pagal ASIST programą visų tikslinių grupių atstovams, kurie galėtų suteikti pirmąją pagalbą apie savižudybę svarstantiems žmonėms. Mokymus baigs 60 žmonių. Įvairiose įstaigose, bendruomenėse turėsime po 1-2 žmones baigusius ASIST mokymus ir galinčius suteikti pirmąją pagalbą į suicidą linkusiems žmonėms.
Mokymus pagal safeTALK programą baigs 120 žmonių iš visų tikslinių grupių, kurie išmoks atpažinti savižudybės riziką ir nukreipti asmenis link profesionalios pagalbos. Įstaigose bus safeTALK ir ASIST programas baigusių žmonių kurių tarpusavio bendradarbiavimas padės suteikti
tinkamą pagalbą.
Mokymus ir konsultacijas ves lektoriai sertifikuoti pagal „Living Works Education“ standartizuotų mokymų programas ir kiti specialistai dirbantys savižudybių prevencijos srityje.
Projekto metu bus vykdomos konsultacijos savivaldybės ir kitų institucijų suinteresuotiems asmenims Zarasų rajono savivaldybės savižudybių prevencijos programos parengimo ir įgyvendinimo klausimais. Bus kuriamas informacijos viešinimo planas, metodinė bei informacinė medžiaga.